Νέα Έκθεση | ΧΡΗΜΑ. Σύμβολα απτά στην αρχαία Ελλάδα