ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 • ΡΟΔΙ
  • Αλουμίνιο & Μπρούντζος
  • 12,5 εκ. x 14 εκ.
  • 32.00 €
 • ΔΙΣΚΟΣ
  • Αλουμίνιο
  • 27 εκ. χ 1,5 εκ.
  • 90.00 €
 • ΚΟΥΤΙ
  • Αλουμίνιο & Μπρούντζος
  • 14,5 εκ. χ 4 εκ.
  • 75.00 €
 • ΔΙΣΚΟΣ
  • Αλουμίνιο & Μπρούντζος
  • 27 εκ. χ 3,5 εκ.
  • 115.00 €
 • ΔΙΣΚΟΣ
  • Αλουμίνιο
  • 17 εκ. χ 2,5 εκ.
  • 50.00 €
 • ΔΙΣΚΟΣ
  • Αλουμίνιο
  • 23 εκ. χ 1,8 εκ.
  • 80.00 €
 • ΚΟΥΤΙ
  • Αλουμίνιο
  • 16 εκ. x 10 εκ.
  • 50.00 €
 • ΚΟΥΤΙ
  • Αλουμίνιο
  • 8 εκ. x 10 εκ.
  • 35.00 €
 • ΦΙΑΛΗ
  • Aλουμίνιο
  • 40 εκ. χ 5 εκ.
  • 350.00 €
 • ΔΙΣΚΟΣ
  • Αλουμίνιο
  • 23 εκ. χ 23 εκ. χ 5 εκ.
  • 85.00 €
 • ΔΙΣΚΟΣ
  • Αλουμίνιο
  • 38 εκ. χ 38 εκ. χ 5,2 εκ.
  • 160.00 €
 • ΜΠΩΛ
  • Αλουμίνιο
  • 20 εκ. χ 14 εκ. χ 3,5 εκ.
  • 35.00 €
 • ΜΠΩΛ
  • Αλουμίνιο
  • 13 εκ. χ 11,5 εκ. χ 4 εκ.
  • 30.00 €
 • ΠΙΑΤΟ
  • Αλουμίνιο
  • 11 εκ. χ 10 εκ.
  • 30.00 €
 • ΠΙΑΤΟ
  • Αλουμίνιο
  • 14 εκ. χ 13 εκ.
  • 30.00 €
 • ΠΙΑΤΟ
  • Αλουμίνιο
  • 14,5 εκ. χ 10 εκ.
  • 30.00 €
 • ΠΙΑΤΟ
  • Αλουμίνιο
  • 15 εκ. χ 10,5 εκ.
  • 30.00 €
 • ΠΙΑΤΟ
  • Αλουμίνιο
  • 15 εκ. χ 10 εκ.
  • 30.00 €
 • ΔΙΣΚΟΣ
  • Αλουμίνιο
  • 32 εκ. χ 27 εκ. χ 4 εκ.
  • 145.00 €
 • ΛΥΧΝΟΣ
  • Αλουμίνιο
  • 11 εκ. x 12,5 εκ. x 3,5 εκ.​
  • 35.00 €
 • ΣΚΕΥΟΣ
  • Αλουμίνιο
  • 18 εκ. χ 16 εκ. χ 4 εκ.
  • 65.00 €
 • ΜΠΩΛ
  • Αλουμίνιο
  • 14 εκ. χ 5 εκ.
  • 50.00 €
 • ΠΙΑΤΟ
  • Αλουμίνιο
  • 14,5 εκ. χ 9,5 εκ.
  • 30.00 €
 • ΠΙΑΤΟ | ΘΕΑ ΤΥΧΗ
  • Αλουμίνιο
  • 12 εκ. χ 13 εκ.
  • 30.01 €
 • ΠΙΑΤΟ | ΘΕΑ ΥΓΙΕΙΑ
  • Αλουμίνιο
  • 11 εκ. χ 12 εκ.
  • 30.00 €
 • ΠΙΑΤΟ | ΑΡΠΙΣΤΗΣ
  • Αλουμίνιο
  • 16 εκ. x 14,5 εκ.
  • 20.00 €
 • ΠΙΑΤΟ | O ΕΓΕΙΡΩΝ ΠΡΟΠΟΣΙΣ
  • Αλουμίνιο
  • 14 εκ. x 16 εκ.
  • 40.00 €
 • ΠΙΝΑΚΙΟ
  • Αλουμίνιο
  • 18 εκ. x 10,5 εκ.
  • 25.00 €
 • ΦΙΑΛΗ
  • Αλουμίνιο
  • 11,5 εκ. χ 3,5 εκ.
  • 40.00 €
 • ΠΙΝΑΚΙΟ
  • Αλουμίνιο
  • 12 εκ. x 3,5 εκ.
  • 40.00 €
 • ΠΥΞΙΔΑ
  • Αλουμίνιο
  • 10 εκ. χ 12 εκ.
  • 20.00 €