Εξερευνήστε την συλλογή

Φιάλη μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική Ι - Φάση Πλαστηρά
Κορμός ειδωλίου αυλητή μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Πηνιόσχημη πυξίδα μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Θραύσμα καθιστού ειδωλίου στεατίτης Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Σμίλη χαλκός Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Κέρνος μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Ημιτελές ειδώλιο μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Αγγείο των περιστεριών μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Ημιτελές σχηματικό ειδώλιο μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Δεξί σκέλος ειδωλίου παραλλαγής Σπεδού μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Προχυτική φιάλη μάρμαρο Πρωτοκυκλαδική ΙΙ - Φάση Σύρου
Ζεύγος ενωτίων χρυσός Πρωτοβυζαντινή
Χρυσό περιδέραιο με πολύτιμους λίθους χρυσός, πολύτιμοι λίθοι Μέσα 4ου αιώνα μ.Χ.
Πρόχους γυαλί Ρωμαϊκή
Φιαλίδιο γυαλί Ρωμαϊκή
Πρόχους γυαλί 2ος αιώνας μ.Χ.
Επιτύμβιος κιονίσκος (Cippus) ασβεστόλιθος Μέση - Ύστερη Ρωμαϊκή
Ενώτιο χρυσός, ακουαμαρίνα 2ος - 3ος αιώνας μ.Χ.
Ζεύγος ενωτίων χρυσός 2ος - 3ος αιώνας μ.Χ.
Μυροδοχείο γυαλί 2ος - 3ος αιώνας μ.Χ.